Dalsze uroczystości miały miejsce w sali OSP w Wilamowicach. Wzięli w nich udział m.in. wicepremier Beata Szydło, minister Stanisław Szwed, wicewojewoda Jan Chrząszcz czy senator RP Andrzej Kamiński,

W dalszej części obchodów wysłuchano trzech referatów poświęconych historii miasta, historii języka wilamowskiego, kultywowania dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wilamowic od XIII wieku po dzień dzisiejszy. Oklaskiwano także występ Zespołu Regionalnego „Wilamowice”, a następującym, zasłużonym mieszkańcom wręczono jubileuszowe patery: Anna Fox, Helena Biba, Barbara Tymanek, Jan Rozner, Tymoteusz Król, Mariusz Płonka i Antoni Mleczko.

Szersza relacja z tego wydarzenia oraz zdjęcia znajdują się tutaj (kliknij).