Przy projektowaniu nowo powstałego ronda w Jaworzu zapomniano o przystanku autobusowym w kierunku Bielska-Białej. Nie tylko projektantom rondo sprawiło kłopoty. Także niektórzy kierowcy zapominają, że mają do czynienia ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.

– Odebraliśmy z zastrzeżeniami i warunkami modernizację ulicy Cieszyńskiej i Bielskiej wraz z budową ronda – informował podczas ostatniej sesji Rady Gminy Jaworze tamtejszy wójt, Radosław Ostałkiewicz. Wójt dodał, iż hałdy ziemi nawiezione przez wykonawcę inwestycji, a znajdujące się na terenie gminy, zostaną usunięte do 15 maja. Na koncie jaworzańskiego urzędu zdeponowanych 200 tys. zł i weksel in blanco, który zostanie uruchomiony jeżeli firma nie dotrzyma umowy związanej z uporządkowaniem placu budowy. Pierwszy odbiór gwarancyjny wykonanej inwestycji zostanie przeprowadzony już na wiosnę przyszłego roku. Gwarancja obowiązuje przez 5 lat.

Podczas realizacji tego przedsięwzięcia nie zabrakło wstydliwych wpadek. Projektant nieopatrznie zlikwidował przystanek przy tzw. Cholewiku, w kierunku Bielska-Białej. Jak mówił Ostałkiewicz, stosowne uwagi w tej kwestii zostały już skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Organ ten zobowiązał się wyznaczyć miejsce na postój autobusów poprzez wymalowanie odpowiednich znaków poziomych.

Do nowego rozwiązania drogowego powoli przyzwyczają się kierowcy. Niektórzy z nich pokonują rondo w dosyć karkołomny sposób. – Mieszkańcy przyzwyczajają się do ronda i muszą pamiętać, że aby skręcić w lewo, jadąc od strony Bielska, trzeba objechać rondo dookoła. Kilku kierowców o tym zapomniało – zauważył wójt Jaworza.

Przypomnijmy, że 10 marca rozpoczęły się roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka – Bielsko”, na odcinku od mostu na potoku Jasienica w Jasienicy do skrzyżowania z ul. Niecałą w Jaworzu. Na rozbudowę 2,8 km drogi powiatowej między Świętoszówką i Bielskiem-Białą powiat bielski otrzymał z kasy rządowej dotację na poziomie 3 mln zł. Reszta potrzebnych pieniędzy pochodzi z budżetów gmin Jaworze (1,8 mln zł), Jasienica (1,2 mln zł) oraz z budżetu starostwa. W ramach inwestycji zrealizowano wymianę konstrukcji i nawierzchni drogi, budowę chodników i zatok autobusowych. W Jaworzu na skrzyżowaniu z ul. Zdrojową wybudowano rondo. Termin ukończenia inwestycji pierwotnie zaplanowano na 15 września. Ostatecznie inwestycję oficjalnie ukończono w grudniu.